Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Numer 16 (1/2018)

Szanowni Państwo,

W pierwszym numerze naszego kwartalnika, który został opublikowany w 2018 roku, polecamy Państwa uwadze następujące zagadnienia:

    • wierzytelność, jako wkład do spółki,
    • przebieg procedury sprawozdawczej w spółce,
    • zawieranie umów pożyczek ze spółką zależną,
    • protokołowanie zgromadzeń wspólników.

Życzę Państwu owocnej lektury. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej we ww. kwestiach, zapraszam natomiast do kontaktu z naszą Kancelarią.

Michał Koralewski,
redaktor naczelny