Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Numer 18 (3/2018)

Szanowni Państwo,

Bieżący numer Kwartalnika Prawa Spółek "Spółka&Co." poświęciliśmy tematyce związanej z prowadzeniem spółki z o.o. Polecamy Państwa uwadze artykuły odnoszące się niżej wskazanych kwestii:

  • uchwały wspólników wymagające większości kwalifikowanej,
  • konsekwencje popełnienia przestępstwa przez członka zarządu spółki,
  • umocowanie prokurenta w spółce z o.o.,
  • zakaz zajmowania stanowisk w spółce z o.o.,
  • Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji - nasza publikacja.

Zapraszamy do lektury!

Michał Koralewski,
redaktor naczelny