Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Sposób zawieranie umów z członkiem zarządu

Kwestię tą reguluje art. 210 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Powyższy przepis dotyczy także zawierania z członkami zarządu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

Przykład uchwały o powołaniu pełnomocnika:

   • Uchwała nr 1
   • Zgromadzenia Wspólników
   • „ABC” spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku
 1. Wspólnicy spółki powołują na pełnomocnika „ABC” spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku Pana Jana Kowalskiego.
 2. Pełnomocnik uprawniony jest do zawarcia z Prezesem Zarządu „ABC” spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku Panem … umowy o pracę na następujących warunkach:
  1. Rodzaj pracy: …,
  2. Czas trwania umowy; …,
  3. Wynagrodzenie miesięczne: …,
  4.  Termin rozpoczęcia wykonywania umowy: …

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.