Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Zmiana siedziby spółki

Dość często zdarza się, że przedsiębiorcy przenoszą swoją firmę w inną lokalizację. Może to być spowodowane zmianą lokum na bardziej przestronne, prestiżowe, atrakcyjne cenowo, zmianą obszaru działalności czy też wieloma innymi czynnikami. W takich przypadkach pojawia się pytanie o formalności związane ze zmianą adresu spółki lub jej siedziby. Konieczna jest bowiem aktualizacja danych.

Zmiana adresu spółki a zmiana jej siedziby

Należy zwrócić uwagę na to, że adres i siedziba nie są pojęciami tożsamymi. Najogólniej można wyjaśnić, że siedzibę spółki stanowi miejscowaość, w której znajduje się budynek firmowy z organem zarządzającym. Natomiast adres informuje o konkretnym położeniu tego budynku (ulica, numer budynku i lokalu). Stąd też nie zawsze zmiana adresu oznacza zmianę siedziby.

Kiedy i gdzie należy zgłosić zmianę?

Każda zmiana adresu (zarówno związana ze zmianą siedziby, jak i bez zmiany siedziby) wymaga aktualizacji danych. Podstawą do jej zgłoszenia jest podjęta przez zarząd spółki uchwała o zmianie adresu spółki. Następnie należy złożyć wniosek ze wskazaniem zmian w sądzie rejestrowym (z załączoną oryginalną uchwałą zarządu o zmianie adresu). Zaktualizowane dane w Krajowym Rejestrze Sądowym zostaną automatycznie przekazane do instytucji takich jak ZUS, GUS czy też urzędy skarbowe.