Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Wykaz publikacji

I. Publikacje książkowe

 1. Umowy leasingu, aspekty podatkowo-prawne, Warszawa 2008, s. 120.
 2. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych na tle połączeń krajowych, Warszawa 2008/2009, s. 220,
 3. Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości, Warszawa 2009, s. 300,
 4. Transgraniczne prawo spółek, Warszawa 2010, s. 240,
 5. Prawo Spółek – praktyczny komentarz, Warszawa 2012, s. 286,
 6. Umowy leasingu w Polsce, Warszawa 2011, s. 128,
 7. Ochrona obywateli i osób zamieszkujących w Unii Europejskiej [w:] I. Kraśnicka [red.] Biblioteka SUPP. Tom V, Warszawa 2008.
 8. Ochrona obywateli i osób zamieszkujących w Unii Europejskiej [w:] I. Kraśnicka [red.] Metodologia pracy SPP, Warszawa 2009.
 9. Ugoda cywilnoprawna [w:] K. Sikorska [red.] Mediacja dobra na wszystko, Gdańsk 2007.

II. Artykuły

Prawo Spółek

 • Transpozycja Dyrektywy 2005/56/WE do prawa polskiego oraz do prawa wewnętrznego wybranych państw (Prawo Spółek nr 2/2009),
 • Spółka komandytowo-akcyjna rozważania podatkowo-prawne (Prawo Spółek nr 7/2009),
 • Neutralność podatkowa połączenia (Prawo Spółek nr 12/2009),
 • Skradziony dokument a rejestracja spółki (Prawo Spółek nr 7/2010),
 • Jak przeciwdziałać rozwiązaniu spółki osobowej w postępowaniu gospodarczym (Prawo Spółek nr 1/2011),
 • Spółka cicha w praktyce (Prawo Spółek nr 4/2012).

Edukacja Prawnicza

 • Model transgranicznego łączenia się spółek (Edukacja Prawnicza nr 5/2008),
 • Podatkowo-prawny zakres umowy leasingu (Edukacja Prawnicza nr 6/2008),
 • Warsztaty prawnicze: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Edukacja Prawnicza nr 12/2008),
 • Rękojmia a gwarancja jakości (Edukacja Prawnicza nr 3/2009),
 • Subskrypcja akcji (Edukacja Prawnicza nr 4/2009),
 • Rękojmia a gwarancja jakości (Edukacja Prawnicza nr 5/2009),
 • Zadatek w prawie podatkowym (Edukacja Prawnicza nr 6/2009),
 • Przymusowe rozporządzenie jednostkami uczestnictwa w spółkach kapitałowych (Edukacja Prawnicza nr 12/2009),
 • Prawo cywilne – aplikacja adwokacka, radcowska i notarialna (Edukacja Prawnicza nr 2/2010),
 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – elementy konstrukcyjne w praktyce (Edukacja Prawnicza nr 6/2010),

Prawo i podatki

 • Projekt racjonalizatorski w praktyce podatkowej (Prawo i Podatki nr 4/2008),

Nieruchomości C.H. Beck

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku a rękojmia za wady rzeczy (Nieruchomości C.H. Beck nr 7/2009).

Paragraf na Drodze

 • Sądy 24-godzinne na drodze (Paragraf na Drodze nr 4/2007),
 • Podatek od towarów i usług a wysokość odszkodowania za szkody komunikacyjne (Paragraf na Drodze nr 11/2007),

LEX dla Notariusza

 • Przeniesienie ogółu praw i obowiązków w spółce (kwiecień 2012),
 • Klauzule salwatoryjne w czynnościach notarialnych (kwiecień 2012),
 • Automatyczne umorzenie udziałów lub akcji (maj 2012),
 • Samodzielny lokal mieszkalny (maj 2012),
 • Umowa spółki komandytowej (czerwiec 2012).

Zeszyty studenckie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 • Ochrona czci oraz problematyka nieruchomości wspólnej na tle kazusu ze studenckiej kliniki prawa (Zeszyty studenckie WPiA UG nr 1/2006),
 • Mobbing w prawie polskim (Zeszyty studenckie WPiA UG nr 1/2006).

Spółka&Co.

 • System spółek w prawie polskim (Spółka&Co. nr 1/2011),
 • Koszty związane z założeniem i rejestracją spółki (Spółka&Co. nr 1/2011),
 • Jak założyć i zarejestrować spółkę - krok po kroku (Spółka&Co. nr 1/2011),
 • Powoływanie członków zarządu spółki na czas nieokreślony (Spółka&Co. nr 1/2011),
 • Zakładamy spółkę cywilną (Spółka&Co. nr 2/2011),
 • Razem i osobno - czyli prowadzenie działalności
 • Spółka jawna w praktyce,
 • Zarządzanie spółką jawną.

III. Artykuły w pismach branżowych - wybór

Doradca Podatnika

 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółek handlowych (Doradca Podatnika, Nr 15-16/2007),
 • Absolutorium a odpowiedzialność członka zarządu (Doradca Podatnika, Nr 19-20/2007),
 • Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych (Doradca Podatnika, nr 27-28/2007),
 • Upadłość dłużnika po wniesieniu apelacji (Doradca Podatnika, nr 29-30/2007),
 • Aport czy sprzedaż - analiza podatkowa (Doradca Podatnika, nr 33-34/2007),
 • Bilansowe obowiązki członków zarządu (Doradca Podatnika, nr 40-41/2007),
 • Podatkowe koszty zakupu nieruchomości (Doradca Podatnika, nr 48-49/2007),

Gazeta MSP

 • Rękojmia a gwarancja jakości między przedsiębiorcami (Gazeta MSP, Nr 06/2007),
 • Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o., będącego jednocześnie jej wierzycielem za zobowiązania spółki (Gazeta MSP, Nr 2/2008),
 • Spółką przez granicę, czyli o transgranicznym łączeniu się spółek (Gazeta MSP, Nr 4/2008),
 • Łączenie transgraniczne (Gazeta MSP, Nr 5/2008),
 • Umowy o rejestrację i utrzymywanie domeny internetowej (Gazeta MSP, Nr 5/2008),
 • Człowiek na granicy - uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (Gazeta MSP, Nr 7/2008),
 • Wybór rady nadzorczej spółki akcyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (Gazeta MSP, Nr 7/2008),
 • Podatkowe obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce (Gazeta MSP, Nr 12/2008, 2/2009),
 • Odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. nie wyłączy nawet przedawnienie (Gazeta MSP, Nr 4/2009),
 • Tajne przez poufne (Gazeta MSP, Nr 5/2009),
 • Zabezpieczenie danych (Gazeta MSP, Nr 6/2009).

 Poradnik Małej Firmy

 • Leasing sprzętu komputerowego - łatwy dostęp do nowych technologii (cz. 1, 2) (Poradnik Małej Firmy, Nr 09/2007, 10/2007),
 • Ograniczenie odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej (Poradnik Małej Firmy, Nr 07/2007).

Pomorski Przegląd Gospodarczy

 • Społeczeństwo obywatelskie - przestrzeń między państwem a rodziną (Pomorski Przegląd Gospodarczy, Nr 1/2006, ss. 57-60),
 • Rynek pracy - prawa i obowiązki absolwentów (Pomorski Przegląd Gospodarczy, Nr 1/2007),
 • E-administracja i e-podpis w praktyce (Pomorski Przegląd Gospodarczy, Nr 1/2008),
 • Rozwój i promocja odnawialnych źródeł energii na Pomorzu (Pomorski Przegląd Gospodarczy, Nr 1/2009).