Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Nieruchomości

  • opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, najmu i dzierżawy, itp.;
  • przygotowanie umów oraz obsługa prawna transakcji;
  • pomoc prawną w zakresie postępowań o: wywłaszczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, rękojmi i gwarancji jakości, itp.;
  • prowadzenie postępowań sądowych i wieczystoksięgowych we ww. zakresie;
  • audyt prawny nieruchomości;
  • obsługa prawna procesów inwestycyjnych;
  • kompleksowa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz deweloperów.