Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Prawo autorskie i konkurencji

  • doradztwo w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz ich ochrony;
  • doradztwo w zakresie obrotu znakami towarowymi i majątkowymi prawami autorskimi;
  • przygotowanie umów o przeniesienie praw, licencji, sublicencji, itp.;
  • reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami powszechnymi w sprawach z zakresu ochrony praw autorskich i własności przemysłowej;
  • pomoc prawna w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów oraz praktyk nieuczciwej konkurencji;
  • kompleksowa obsługa wydawnictw, redakcji prasowych, twórców.