Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Prawo cywilne

  • ustanawianie zabezpieczeń umów, w tym: poręczenia, weksle, przewłaszczenie na zabezpieczenie;
  • dochodzenie odszkodowań z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania, a także z czynów niedozwolonych;
  • dochodzenie zwrotu korzyści z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;
  • opracowanie dokumentów potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu.