Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Prawo spółek

  • przygotowanie umów spółek;
  • obsługa zgromadzeń organów spółek, w tym przygotowanie protokołów i uchwał;
  • bieżące doradztwo organom spółek i wspólnikom;
  • przygotowanie umów zbycia udziałów albo akcji;
  • opracowanie zmian umów i statutów oraz ich rejestracja w KRS;
  • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, urzędzie skarbowym (rejestracja NIP i VAT), urzędzie statystycznym (rejestracja REGON), Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (rejestracja płatnika składek);
  • wprowadzenie spółki na giełdę papierów wartościowych;
  • restrukturyzację spółek: połączenia, podziały, przekształcenia;
  • likwidację spółek.