Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Procesy sądowe

  • ocena i analiza prawna stanu faktycznego oraz przygotowanie taktyki procesowej;
  • przygotowanie pozwów, wniosków, pism procesowych oraz środków odwoławczych i kasacyjnych (zażaleń, apelacji, skarg);
  • przygotowanie propozycji ugód sądowych;
  • reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym;
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych.