Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest typową spółką kapitałową przeznaczoną do przedsięwzięć znacznych rozmiarów, chociaż nie koniecznie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 100.000 zł oraz obligatoryjnie zarząd i radę nadzorczą. Akcjonariusze wykonują swoje kompetencje poprzez walne zgromadzenia oraz uczestnicząc w organach spółki, do których mogą zostać jednakże powołane wyłącznie osoby spoza ich grona. W spółce akcyjnej obowiązkowe jest również utworzenie kapitału zapasowego, możliwe jest również tworzenie kapitałów rezerwowych. Spółka może emitować obligacje.

Spółka akcyjna umożliwia pozyskanie znacznego kapitału poprzez emisję akcji lub obligacji przy jednoczesnym skupieniu władzy w rękach zarządu spółki. W przypadku znacznego rozdrobnienia akcjonariatu pojedynczy akcjonariusze nie mają realnego wpływu na działalność spółki czerpiąc jedynie korzyści z dywidend wypłacanych z zysku. Podobna sytuacja może wystąpić, gdy w spółce istnieje akcjonariusz większościowy, który ma realny wpływ na podejmowanie uchwał i pozostali drobni akcjonariusze. Ustawa przewiduje wszakże procedury ochrony akcjonariuszy mniejszościowych.

Podstawa prawna: art. 301 – 490 k.s.h.

Zobacz także:

Pliki do pobrania: