Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Spółka cywilna

Co do zasady zakładana jest przez przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej, jako forma prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia, niemniej wspólnikami mogą być również inne podmioty, w tym spółki handlowe. Przedsiębiorcami pozostają jednakże wspólnicy, nie zaś spółka. Skutkuje to m.in. tym, że każdy ze wspólników może prowadzić działalność również poza spółką, mienie nabyte przez wspólników w ramach spółki cywilnej stanowi ich współwłasność łączną. Majątek ten nie może zostać podzielony aż do czasu rozwiązania spółki. Zarząd spółką i jej reprezentacja należy do wspólników. Za zobowiązania zaciągnięte w ramach spółki cywilnej odpowiadają solidarnie jej wspólnicy całym swoim majątkiem.

W obrocie gospodarczym występują wspólnicy spółki, za wyjątkiem rozliczeń w podatku od towarów i usług. Podatnikiem tego podatku jest bowiem spółka cywilna, która to wystawia faktury VAT oraz rozlicza i odprowadza podatek.

Spółka cywilna przeznaczona jest do prowadzenia działalności w mniejszym rozmiarze, umożliwia ona również:

  • dalsze prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej przez wspólnika w zakresie innym niż działalność spółki,
  • skorzystanie z preferencyjnej, obniżonej składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby rozpoczynające działalność gospodarczą.

Podstawa prawna: art. 860 – 875 k.c.

Zobacz także:

Pliki do pobrania: