Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Spółka jawna

Jest spółką osobową, przeznaczoną do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej dwóch wspólników. Co do zasady wszyscy wspólnicy biorą udział w zarządzaniu spółką oraz uczestniczą w zyskach i stratach w częściach równych. W umowie spółki możliwe jest jednak odmienne uregulowanie tych kwestii, tzn. wprowadzenie nierównego udziału w zyskach i stratach, a także pozbawienie części wspólników prawa prowadzenia spraw spółki. Można również wprowadzać odmienne zasady reprezentacji spółki (każdy wspólnik samodzielnie, kilku łącznie).

Podstawa prawna: art. 22 – 85 k.s.h.

Zobacz także:

Pliki do pobrania: