Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Spółka komandytowa

Przewidziana została do prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby wykonujące wolny zawód: adwokata, aptekarza, architekta, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, księgowego, lekarza, lekarza stomatologa, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. Z uwagi na powyższe Spadkobierca wspólnika może wstąpić na jego miejsce do spółki tylko, jeżeli przewiduje to umowa spółki oraz wykonuje on jeden ze wskazanych w ustawie wolnych zawodów.

Co do zasady, partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Umowa spółki może wszakże przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej.

W spółce partnerskiej może zostać powołany zarząd. Umowa spółki partnerskiej powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Podstawa prawna: art. 86 – 101 k.s.h.

Zobacz także:

Pliki do pobrania: