Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Zakres usług prawnych

W ramach świadczonych przez naszą Kancelarię usług prawnych oferujemy Państwu:

Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego oferujemy wsparcie radcy przy dochodzeniu odszkodowań z tytułu niewykonania zobowiązania, ustanawianiu zabezpieczeń umów, a także w sprawach związanych ze zwolnieniem z długu.

Umowy i kontrakty

Przedsiębiorcom zapewniamy pomoc przy sporządzaniu, a także analizowaniu umów oraz kontraktów. Tworzymy ponadto umowy cywilnoprawne, regulaminy, wzory umów oraz opinie prawne transakcji gospodarczych.

Prawo spółek

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług w zakresie prawa spółek. Pomagamy przy ich zakładaniu, przekształcaniu, łączeniu, a także likwidowaniu. Oferujemy też bieżące doradztwo ich organom oraz wspólnikom.

Prawo pracy

Naszym klientom zapewniamy wsparcie w kwestiach regulowanych przez prawo pracy. Przygotowujemy umowy i kontrakty, uczestniczymy w negocjacjach ze związkami zawodowymi, reprezentujemy też klienta przed sądem pracy.

Odszkodowania

W przypadku spraw związanych z uzyskaniem zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek komunikacyjny czy uszczerbek na zdrowiu oferujemy pomoc w postaci doradztwa, opracowania ugód i umów oraz udziału w negocjacjach.

Procesy sądowe

Reprezentujemy klientów w postępowaniach zarówno przed sądami powszechnymi, jak i Sądem Najwyższym. Przygotowujemy ponadto wnioski, pozwy, pisma procesowe, apelacje, zażalenia, a także propozycje ugód.

Postępowanie administracyjne

W przypadku postępowania administracyjnego oferujemy naszym klientom przygotowanie wszelkiego rodzaju pism procesowych oraz środków odwoławczych, a także reprezentowanie przed sądami oraz odpowiednimi organami.

Prawo upadłościowe

W obszarze upadłości przedsiębiorstw bądź konsumenckiej zapewniamy wsparcie w postaci doradztwa prawnego, przygotowania wniosków, sporządzenia planów restrukturyzacyjnych, a także udziału w negocjacjach.

Prawo autorskie i konkurencji

Oferujemy wsparcie radcy w zakresie spraw regulowanych przepisami prawa autorskiego i konkurencji. Kancelaria świadczy usługi w formie porady, przygotowania umów oraz reprezentacji w postępowaniu m.in. przed Urzędem Patentowym.

Nieruchomości

Zapewniamy obsługę spraw z zakresu prawa nieruchomości: opiniowanie i przygotowanie umów, audyt prawny, prowadzenie postępowań sądowych i wieczystoksięgowych, obsługę wspólnot mieszkaniowych i więcej.

Prawo spadkowe

Radca prawny oferuje pomoc przy sporządzaniu testamentu oraz wniosków o stwierdzenie nabycia, dział, odrzucenie bądź przyjęcie spadku. W ramach świadczonych usług radca reprezentuje też klienta w postępowaniu sądowym.